news ibqsyOLXJkCJY

Blog

Навярно мнозина се чудят къде се изгубихме...
Всъщност сме тук, но ние в zombium.labs бяхме много заети. Развивахме новият ни джоинт венчър (joint venture), наречен Zombium Distillers Limited (ZDL).

zombium labszombium.org официално обявява съществуването на своето звено за стратегически, високотехнологични изследвания и разработки - zombium labs.
То бе създадено преди повече от три години като група за високорискови (venture), емпирични изследвания във физическия свят (ВЕмИФиС).