news ibqsyOLXJkCJY

Article Index

p1010452

 

Двамата видни държавници - Майстора и проф. Костя - изготвиха и приеха бюджета за 2011 г. Майсторът, видно от името му, е нещо като министър председател за местния парламент, а проф. Костя е вицепремиер и министър на труда и информационните технологии, отговаря и за хазарта.

Професорът е познат на аудиторията от времето, когато беше доцент и главен домакин на множеството научни симпозиуми на различна тематика (моля вижте архива).

Да се върнем на темата за бюджета ...

Какво е важно за един бюджет: да бъде балансиран, умерено консервативен, за да се преглъща по-лесно, важно е да издържи една цяла година, количествените характеристики да бъдат достатъчни за цялото население, качествените на едно добро ниво, според квалификацията на авторите му и доколкото е възможно от бизнес средата и условията в държавата и ЕС.

Както всяка година, така и тази бюджетът бе изготвен и приет без излишни (празни) полемики, в дух на конструктивно взаимодействие. Отново цялата работа бе свършена от Двамата държавници - без оплаквания и с присъщия им професионализъм. Бих добавил и въпреки протестите и мърморенето на опозицията. Но нали за това е опозицията.

На този етап е трудно да се прави анализ на бюджета за 2011. Все още не са оповестени и дадени за оценка съществени характеристики: количествените и качествени. Въпреки това, като дългогодишен анализатор на събитията тук, бих могъл да споделя някои мои опасения относно буджета за следващата година.

 

Основното ми опасение е, че няма да издържи. Ресурсите му ще бъдат изчерпани за няколко месеца. Според най-лошия сценарий - още преди края на зимата. В този случай ще се наложи да се търси помощ отвън, например от съседи, защото силно се съмнявам, че има заложени солидни резерви. Нещо повече, тези изводи са направени при допускането, че основен потребител или консуматор на благата от бюджета ще бъдат главно неговите автори и вносители, т.е. нарушено е още едно важно правило, че бюджета е за общо ползване от всички членове на общността (Важно е да се отбележи, че тук не се включват ВСИЧКИ, а само конкретната общност. Извън нормалната икономическа логика е да се търси общовалидно решения за абсолютно всички, без оглед на приноса им.). Но от друга страна този бюджет не е замислен като социален. Неговите автори имат силно изразена дясна политическа (повтарям: Политическа) ориентация в това отношение.

Вярвам, че Държавниците (или Общностниците) ще споделят своя опит с други, международни институции. Представители на нашата медия бяха на официално посещение в съседна Сърбия тази година и донесоха материали, илюстриращи сръбския подход при изготвяне на може би най-важния общностен (не държавнически, вече трябва да мислим по-мащабно) акт. Знанието и опитът винаги са били ценни ресурси и споделянето им би довело единствено до усъвършенстване на самите нас. Организирането на еднин семинар на тази тема е едно добро начало.