Filter
  • Звеното за тактичексо информационно осигуряване на СТЮ е обявило за общонационално издирване извънредно опасен терорист.
    Изключително изобретателен, преминал петгодишна подготовка в боен лагер "Коньовица", специалист по ножове, БОВ, ЛАН, C2H5OOH, THC и финансови машинации на международните капиталови и валутни пазари...